Someany Brand Tactic 形而上广告
    品牌服务

Brand Serive                                                                                            

                                                                                                                                                                            

A、企业&产品品牌形象建立

品牌诊断与评估VI evaluation,position & audit

通过缜密的调研,对品牌的现状及发展形成清晰的理性认知,有效的指导后期的品牌规划工作。

品牌战略规划Brand strategy plan

以完整专业的品牌咨询手段,在品牌核心价值的带动下,以丰富而专业的品牌调研为基础,帮助客户实现品牌价值的提升。

品牌架构梳理Brand Architecture

品牌架构由企业品牌的威望及市场对子品牌需求的差异性决定,是品牌战略的重要内容。在品牌架构关系梳理方面积累了丰富的案例经验,以科学的方法帮助品牌数量众多、关系繁杂的企业清晰梳理规划品牌架构关系,实现品牌资源的有效整合与利用。包括品牌命名、标识设计以及品牌视觉识别系统设计执行。

                                                                                                                                                                            

B、品牌形象推广

画册设计
产品包装设计
广告年案

                                                                                                                                                                            

C、终端空间SI设计

终端形象空间展示设计
品牌网站设计
品牌电子杂志设计

                                                                                                                                                                            

D、产品外观ID设计

                                                                                                                                          

E、整合品牌推广

分则力小,合则力大,这就是整合项目推广的魅力,达到品牌由内而外的视觉统一